Inviting Pair - So Easy, No Wonder Uyakufuna Is #1.

föreläsare stockholm

För den som söker en föreläsare i stockholm, med fokus på personlig utveckling, coaching eller grupputveckling, är jakten över. Föreläsningen riktar sig till privatpersoner såväl som professionella, t ex, skolor, jobbcoacher, arbetsförmedlare, föräldrar, personer med funktionsnedsättning eller de som arbetar med funktionsnedsatta. Bland föreläsningsämnena finns mobbing, psykisk sjukdom och ätstörningar, och hur man kan besegra dessa hinder och gå vidare med ett meningsfullt och rikt liv, precis som vem som helst annan.